-3%

کارتریج لیزری اچ پی 6000A-6001A-6002A-6003A(124A)

768,000تومان 792,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت 2500 برگ مشکی(با رعایت پوشش 5 درصد)و2000برگ برای رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر های  160..

-1%

کارتریج لیزری اچ پی203A

2,110,000تومان 2,135,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت 1400برگ مشکی(با رعایت پوشش 5 درصد)و1300برگ برای رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر های M254dw-M25..

-1%

کارتریج لیزری اچ پی205A

2,110,000تومان 2,135,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت 1100برگ مشکی(با رعایت پوشش 5 درصد)و900برگ برای رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر های mfpM180n-mf..

-6%

کارتریج لیزری اچ پی 210(131A)

515,000تومان 545,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت 1600برگ مشکی (با رعایت پوشش 5 درصد)و1800برگ رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر های M251-mfp200-M2..

-2%

کارتریج لیزری اچ پی 250(504A)

1,145,000تومان 1,170,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت5000برگ مشکی (با رعایت پوشش 5 درصد)و7000برگ رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر هایCM3530-CP3525..

-3%

کارتریج لیزری اچ پی 260(647A-648A)

1,215,000تومان 1,250,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت 8500 برگ مشکی(با رعایت پوشش 5 درصد)و11000برگ برای رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر های CP4025-C..

-5%

کارتریج لیزری اچ پی 305A

595,000تومان 625,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت2200برگ مشکی (با رعایت پوشش 5 درصد)و2600برگ رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر های300mfp-300-400mf..

-6%

کارتریج لیزری اچ پی 310-(126A)

515,000تومان 545,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت 1200برگ مشکی  (با رعایت پوشش 5 درصد)و1200برگ رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر هایCP1025-10..

-5%

کارتریج لیزری اچ پی 312A

595,000تومان 625,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت 2400برگ مشکی (با رعایت پوشش 5 درصد)و2700برگ رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر هاMFP-M476..

-6%

کارتریج لیزری اچ پی 320-(128A)

515,000تومان 545,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت 2000برگ مشکی (با رعایت پوشش 5 درصد)و1300برگ رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر هاCP1525-CM1415..

-3%

کارتریج لیزری اچ پی3500(308A-311A)

895,000تومان 925,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت 6000برگ مشکی(با رعایت پوشش 5 درصد)و4000برگ برای رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر های  3500..

-3%

کارتریج لیزری اچ پی 3600-501A-502A

797,000تومان 820,000تومان

کارتریج درجه یکتعداد پرینت 6000 برگ مشکی(با رعایت پوشش 5 درصد)و4000برگ برای رنگینوع درام گرین ریچ نوع تونر ال جی درجه یک کاست نو و بازسازی نشده (compatible) سازگار با تمام مدل های پرینتر های  CP3..

نمایش 1 تا 12 از 23 (2 صفحه)