کارتریج ها از نظر دسته بندی بر 4 طیف می باشند که به شرح ذیل به اختصار توضیح داده می شود:

1-ORGINAL: این نوع کارتریج  ها مطابق با آخرین فن آوری واستاندارد های کمپانی سازنده واز قطعات مورد تایید کمپانی هیولت پکارد تهیه می شود ودر بازار عمدتا از قیمت بالایی برخوردار است.

2-REMNUFACTUCHER: این نوع کارتریج ها پس از یک دوره مصرف طبق آدرس هایی که در بسته بندی کالا وجود دارد به نزدیکترین شعبه نمایندگی در سراسر دنیا ارسال میگردد تا پس از طی یک سری فرآیندهای ویژه مجددا احیا شده وبا هزینه ای بالغ بر نصف قیمت خرید کارتریج اورجینا ل به مشتری تحویل گردد.

3-RECHRABLE: در این نوع کارتریج ها کالا به مراکز معتبر ونمایندگی کمپانی ارسال می گردد که پس از باز شدن قطعات که شامل 21 قطعه می باشد کاست شستشو شده ودر صورت نیاز برخی قطعات شامل (درام تیغه پاک کننده یاBLAD)و طی فرآیند خاص به مشتری عودت داده میشود.

4-COMPATIBEL: این نوع کارتریج ها از نظر شکل ظاهری هیچ گونه تفاوتی با کارتریج اورجینال ندارد وتنها مواد مصرفی بکار رفته در اینها از نوع مواد بسیار مرغوب که از نظر دسته بندی در درجه (B) قرار دارد واز نظر قیمت وتعداد اوراق چاپگری بسیار قابل قبول می باشد.